Монтаж на лампи за дезинфекция на въздуха от проточен тип

В ДГ162 бяха монтирани лампи за дезинфекция на въздуха от проточен тип.