Пречиствател за въздух за дома: история, принцип на работа и функции

Снимка
Пречиствател за въздух за дома

До неотдавна модулите за дезинфекция на въздуха (рециркулатори) са смятаха предимно за медицинско оборудване, но пандемията от COVID-19 промени всичко. Сега такива уреди са инсталират в обществени институции, училища, детски градини и къщи.

Принципът на пречистване на въздуха от вируси (включително covid-19) и опасни микроорганизми се състои от няколко стъпки.

Вентилаторът прекарва въздух през корпуса, където той е изложен на ултравиолетова светлина с определени характеристики. За унищожаване на микроби е необходима дължина от 180 до 300 nm, а за борба с вирусите спектърът на излъчване трябва да бъде от 300 до 380 nm. Пречистеният въздух излиза през защитната решетка от противоположната страна. Новите модели на модули за дезинфекция на въздуха се отличават с висока ефективност – КПД е до 95%.

Модулите за дезинфекция на въздуха (рециркулатори) са разработени предимно за лечебни заведения. Те намаляват риска от заразяване с вирусна инфекция предавана по въздух. В болниците, поради постоянния наплив на болни хора, количеството на органичните замърсители е на високо ниво. Устройствата намаляват заболеваемостта, като унищожават повечето от вирусите и микробите във въздуха.

Модули за дезинфекция на въздуха (рециркулатори) са търсени в училища и детски градини. Стотици деца са в затворено пространство за дълго време – това са идеални условия за бързо разпространение на вирусни инфекции. Бактерицидните пречистватели на въздуха забавят скоростта на заразяване, затова повечето ученици остават на чиновете си и не пропускат часове.

Снимка
Пречиствател за въздух за дома

Препоръчително е уредите за пречистване на въздуха да се използват на обществени места с висока посещаемост, например в спортни зали, ресторанти и хотели. Използването на модули за дезинфекция на въздух (рециркулатори) в офисите е от полза не само за служителите, но и за бизнеса. Броят на болничните листове ще намалее, а самочувствието на служителите ще се подобри. Това повишава производителността на труда. Вашите клиенти ще почувстват че Вие се грижите за тях след като научат за модулите за дезинфекция на въздуха (рециркулатори). Това вече е конкурентно предимство.

Пречиствателите се използват в частни домове и апартаменти. Те имат положителен ефект върху самочувствието на хората страдащи от алергия и намаляват риска от заразяване на други членове на семейството, ако един от тях е болен.